Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pályázatok

TÁMOP 3.4.2

A pályázat célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségletekhez való alkalmazkodás.
A gyógypedagógiai intézmények szakmai megújulása érdekében cél, hogy az oktatási alapfunkciók mellett megjelenjenek azok a tevékenységek, amelyek csökkentik a külön nevelés kedvezőtlen hatásait, elősegítik az együttnevelést, a társadalmi integrációt, valamint hogy az intézmények az integrálható gyermekeiket felkészítsék a többségi iskolába történő átmenetre.

TÁMOP 3.1.7


2015.08.31.

Intézményünk megkapta a "Minősített referenciaintézmény" címet.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

Köszönjük az itt dolgozó valamennyi kollégánknak a hosszú évek kitartó és lelkiismeretes nevelő-fejlesztő munkáját! 

TÁMOP 3.1.4

Az Esély-Lehetőség-Tehetség a kompetencia alapú oktatás implementációja az ELTE gyakorlóintézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/1-2008 című  pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése, amely a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges.
Az elnyert pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével, ezáltal komplex módon járul hozzá az oktatás minőségének javulásához.

KMOP 4.6.1

Esély, Lehetőség, Tehetség, ELTE pályázat célja a KMOP 4.6.1. pályázattal együtt a magas színvonalú közoktatás és pedagógusképzés érdekében a gyakorlóintézmények infrastruktúrájának, eszközparkjának bővítése, korszerűsítése. (informatikai eszközök, speciális eszközkészlet az SNI gyermekek részére, stb.)

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy az intézmények közötti rendszeres, szervezett keretek között folyó szakmai együttműködés megvalósuljon.