Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

TÁMOP 3.1.4

Az Esély-Lehetőség-Tehetség a kompetencia alapú oktatás implementációja az ELTE gyakorlóintézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/1-2008 című  pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése, amely a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges.
Az elnyert pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével, ezáltal komplex módon járul hozzá az oktatás minőségének javulásához.

A pályázat megvalósításának folyamata

2010. augusztus 31.

Esély, Lehetőség, Tehetség” – ELTE

„Kompetencia alapú oktatás implementációja az ELTE gyakorló intézményeiben” - Projektzáró Konferencia az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban.

A plenáris ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora.

2010. május 27.

 • Intézményi projektzáró

 • "Csiga" játszóház

 • Tanévzáró

 • Ballagás

 • Egyenlő Esélyt Alapítvány – rajzpályázat

 • Óvoda-iskola átmenet – Kiállítás megnyitó és Játszóház

2010. május

 • A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében a „Levegő témakört” adaptáltuk intézményi szinten a beszédfogyatékos gyermekek óvodai tagozatán és az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán.

 • Indián tábort szerveztünk a kompetencia jegyében Csillebércen.

2010. április

 • A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében a „Föld témakört” adaptáltuk intézményi szinten a beszédfogyatékos gyermekek óvodai tagozatán és az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán.

 • 30 órás konfliktuskezelő tréningen vettünk részt teljes dolgozói létszámmal.

2010. március

 • Bemutattuk a Pertra játékcsaládot a BA képzésű logopédus hallgatóknak, az intézményi „terepgyakorlaton” résztvevő gyógypedagógus hallgatóknak és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz tapasztalatcserére érkezett dán gyógypedagógus kollégáknak.

 • A módszertani kultúra megújítása céljából a nevelőtestület jelentős része vett részt „A vizuális nevelés elmélete és gyakorlata” továbbképzésen.

 • Tájékoztattuk a szülőket a Pedagógiai Program megújításáról és a Minőségirányítási Program kiegészítéséről, bemutattuk a Pertra játékcsaládot.

 • Megtörtént a pályázat szakmai ellenőrzése.

2010. március 12.

Bemutattuk a PERTRA játékcsaládot a BA képzésű logopédus hallgatóknak, az intézményi „terepgyakorlaton” résztvevő gyógypedagógus hallgatóknak és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz tapasztalatcserére érkezett dán gyógypedagógus kollégáknak.

2010. január-február

A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében, a kompetencia alapú oktatás megvalósításának folyamatában a „víz témakört” adaptáltuk intézményi szinten. A beszédfogyatékos gyermekek óvodai tagozata, az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozata és a korai fejlesztés egyaránt kapcsolódott a témakör feldolgozásához.

2009. december 1-18.

 • A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében, a kompetencia alapú oktatás rendszerének kezdeti megvalósításában a „tűz témakört” adaptáltuk intézményi szinten. A beszédfogyatékos gyermekek óvodai tagozatán 3 hetes projekt keretén belül valósult meg a Karácsony és az ehhez az időszakhoz kapcsolódó népi hagyományok témakörének feldolgozása. Az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozata és a korai fejlesztés is kapcsolódott a projekthez. Intézményünkben a fejlesztés kiemelt területe a vizualitás, amely komplex terápiánknak is szerves része.

 • A „tűz témakörhöz” kapcsoltan szerveztünk vizuális készségfejlesztő foglalkozást.

 • Az ELTE Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Módszertani Központ gyógypedagógusai ismét ellátogattak intézményünkbe. Megtekintettek egy a 3 hetes projekthez kapcsolódó foglalkozást, majd szakmai konzultációt folytattunk az óvoda-iskola átmenet kapcsán a beiskolázás lehetőségeiről, folyamatáról.

2009. november 26.

Tapasztalatcsere kompetenca alapú óvodai programot alkalmazó integráló intézménnyel – XIV. kerület Meseház Óvoda

2009. november 12.

Megérkezett a PERTRA játékcsalád. A vizuális észlelés fejlesztéséhez már birtokba vették kollégák, gyermekek egyaránt.

2009. november 9.

Tanulási zavarok felismerését, megelőzését segítő fejlesztő módszerek. Horizontális tapasztalatszerzés az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégiumban.

2009. október 22.

Az óvoda-iskola átmenet segítését támogató módszerek tanulmányozása. Horizontális tapasztalatszerzés az ELTE Bárczi G. Általános Iskola és Módszertani Központtal.

2009. október 5-10.

A kompetencia-alapú óvodai speciális (Frostig) programcsomag bevezetésének indítása. A vizuális észlelés fejlesztése projekt módszerrel – ősz (szüret)

2009. szeptember 23.

A nevelőtestület megismerkedett a kompetencia alapú oktatás pályázatot érintő elemeivel, csoportmunkában megtörtént a feladatok aktualizálása.

2009. szeptember 16.

A szülői értekezleten Bödös Eszter pályázati koordinátor ismertette a szülőkkel a TÁMOP 3.1.4. pályázatot.

2009. június 24.

A minőségbiztosítási értekezleten Bödös Eszter pályázati koordinátor ismertette az alkalmazotti körrel a pályázatot és a nevelőtestület feladatait. Rosta Katalin igazgató és Schuchné Rumpli Henriette minőségügyi felelős felvázolták a pályázathoz kapcsolódó minőségbiztosítási teendőket.

2009. május 15-16.

A Római-parton, festői környezetben tartottak TÁMOP-3.1.4 pályázati projektindító napot az ELTE közoktatási intézményeinek vezetői és projekt koordinátorai. (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztő Módszertani Központ, ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ)

Kompetencia alapú programcsomag modulok - a projektek megvalósítása - PERTRA játékcsalád

Letölthető dokumentumok:
Vizuális gyakorlattár_pdf

„Festés a Waldorf óvodában” jó gyakorlat bevezetése_ppsx

 

A kompetencia alapú programcsomag modulok megvalósítása - Katica és Pillangó csoport

A kompetencia alapú programcsomag modulok megvalósítása - Kisvakond és Süni Csoport

Őselemek integrációja

Szüret projekt

PERTRA játékcsalád