Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

TÁMOP 3.1.7


2015.08.31.

Intézményünk megkapta a "Minősített referenciaintézmény" címet.

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

Köszönjük az itt dolgozó valamennyi kollégánknak a hosszú évek kitartó és lelkiismeretes nevelő-fejlesztő munkáját! 

 

Minősítés

2015.08.24.

Három főből álló szakértői csoport minősítette intézményünket.

Előminősítés

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Közreműködnek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír, azaz tanulmányozható és elemeiben honosítható. Ez a jellegzetességük lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak, vagyis a sokoldalúság eredendő tulajdonságuk. Erősségeik alapján egyes referencia-területekhez sorolhatók, de akár több referenciaterületen is kínálnak adaptálható mintákat.

A referencia-intézmények felkészítésével kialakuló rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését. Ezáltal a referencia-intézményi mentorpedagógusok innovációs tapasztalatai hasznosulnak a velük kapcsolatba kerülő partner intézményekben is.

Események

2015.08.24.

Három főből álló szakértői csoport minősítette intézményünket.

2012.09.24.

Tantestületi értekezlet a "jó gyakorlatok" átadásáról...

2012.09.10.

Tanúsítványok átadása

2012.08.21.

Képzések, felkészülés a referencia-intézményi működésre

2012.06.12-14.

Tantestületi képzés: A korszerű tanulás- és oktatásszervezési eljárásokról pedagógusoknak

2012.03.26.

A TÁMOP 3.1.7-11/1 számú pályázat szakmai ellenőrzését Oros Róza, szakterületi szakértő lefolytatta. Köszönjük az empatikus segítő ellenőrzést, sokat profitáltunk észrevételeiből.

2012.03.13.

A pályázatot lebonyolító intézményi koordinációs csoport -Rosta Katalin, Schuchné Rumpli Henriette, Bödös Eszter- megbeszélte a pályázat ütemezését és a továbbképzések lebonyolításának módját.

2012.03.12.

Intézményünk elnyerte a Társadalmi Megújulás Operatív Program “Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázatot (TÁMOP-3.1.7-11/1), és megkötötte a Támogatási Szerződést.

A pályázat első megbeszélésére március 12-én került sor, Molnár Katalin, Kiss Diána és Rosta Katalin részvételével.

Jó gyakorlat

A "Jó gyakorlat" az intézményünk gyakorlatában és működésében kialakított innováció eredménye. Több éve kipróbált, sikeresen és hatékonyan alkalmazott, ezért eredményesen adaptálható.

Belső szabályozás a "jó gyakorlatok" átadásához

Intézményi "Jó gyakorlataink"

  • Ez volnék én? - Fejlesztőprogram az óvodától az iskolába történő átmenet segítésére
  • Mozgásfejlesztés - 4-7 éves gyermekek mozgás-koordináció fejlesztő programja
  • „MÓRIKA” (MOzgás-RItmus-KAland) - Beszédindító és kommunikációt fejlesztő kiscsoportos foglalkozás
  • Mesefa - Komplex fejlesztő program kommunikációs zavarral küzdő gyermekek számára
  • Észforgató - Fejlesztőjáték program az anyanyelvi- és kognitív kompetenciák fejlesztésére az óvoda–iskola átmenet folyamatában
  • „Színes Kotta” - Zenei nevelés értelmileg akadályozott gyermekek óvodájában
  • A nemezelés technikájának terápiás alkalmazása értelmileg akadályozott gyermekek vizuomotoros készségének fejlesztése során
  • Kompetencia fejlesztő táborozás az őselemek jegyében (témahét)


A " Színes kotta" - Zenei nevelés értelmileg akadályozott gyermekek óvodájában "jó gyakorlattal" ismerkedhettek meg móri kollégák.