Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

TÁMOP 3.4.2

A pályázat célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében, oktatásában részt vevő intézmények (speciális és többségi) szervezete és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, megújuljon az intézmények pedagógiai gyakorlata, megvalósuljon a gyermekek körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségletekhez való alkalmazkodás.
A gyógypedagógiai intézmények szakmai megújulása érdekében cél, hogy az oktatási alapfunkciók mellett megjelenjenek azok a tevékenységek, amelyek csökkentik a külön nevelés kedvezőtlen hatásait, elősegítik az együttnevelést, a társadalmi integrációt, valamint hogy az intézmények az integrálható gyermekeiket felkészítsék a többségi iskolába történő átmenetre.