Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Korai fejlesztés, gondozás

A korai fejlesztés, azaz tágabb értelemben a családközpontú korai intervenció összefoglaló neve azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak a 0 és 3 év közötti, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeknek és családjainak.

A fejlesztést végző szakemberek összehangolt munkája egy széleskörű, egyénre szabott tevékenységet eredményez, amelyben a különböző terápiás elemek folyamatosan alkalmazkodnak a gyermek állapotához, képességeihez, diagnózisához.

Az intézményben lévő csoportszobák, fejlesztőszobák, mozgásfejlesztő termek, szülői váró, konyhák, só-terápiás szoba, udvar jól felszereltek, korszerűek. Minden tekintetben megfelelnek a XXI. századi oktatás tárgyi feltételeinek.