Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztése, gondozása

Az értelmileg akadályozott gyermekek csoportját a sokféleség jellemzi leginkább. A nehézségek leggyakrabban az értelem, mozgás és önellátás terén jelentkeznek. A fejlesztés során minden gyermeknél az erősségekre építünk. Kis lépésekben, változatos gyakoroltatással, a fokozatosság elvét követve haladunk. Az ösztönzés épp oly fontos, mint az érzelmi gazdagítás. A fejlesztés akkor eredményes, ha a gyermek a saját fejlettségéhez képest a lehető legnagyobb önállóságra tesz szert.