Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Megkésett/akadályozott beszédfejlődésű gyermekek fejlesztése, gondozása

Célunk, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy a társas kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az anyanyelv ismerete és használata, ezért motiváló tevékenységeken keresztül anyanyelvi élményeket szerez, melyeket szituációba ágyazva gyakorolhat. A probléma súlyosságától és jellegétől függően fokozatosan felébred beszédkedve, gyarapszik szókincse, érthetőbbé válik beszéde, javul beszédmegértése, kiépül grammatikai rendszere. Arra törekszünk, hogy minden gyermek lehetőségeihez mérten, a lehető legmagasabb szinten birtokolhassa anyanyelvét.