Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Terápiák

A gyermekek kortól, fejlettségi szinttől és speciális nevelési igénytől függően heti rendszerességgel, játékos formában vesznek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon.

 

Egyéni foglalkozások

 

Az egyéni fejlesztés előnye, hogy a szakember, a gyermek és a szülő együtt tevékenykedhet. A körülmények kedveznek a bensőséges, oldott légkör kialakulásának. Szemléletünk egyik fő pillére a rugalmasság, erre biztatjuk a szülőket is gyermekeikkel szemben. Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési tempót, a gyermek életkorát és érdeklődését, így reális célokat és elvárásokat állíthatunk.

 

Csoportos foglalkozások

 

Változatos felépítésű és célú csoportos foglalkozások járulnak hozzá a gyermekek minél színesebb és szélesebb körű ellátásához. Valamennyi foglalkozástípus közös vonása, hogy tudatosan felépítve, meghatározott rendszerű, változatos, játékos feladatokkal biztosítja az örömteli együttlétet. Mozgásos elemek, népi játékok, mondókák éppúgy megtalálhatók bennük, mint kommunikációfejlesztés, széleskörű észlelési feladatok és alkotó tevékenységek. Az együttes élmény összefűzi a szülőt és a gyermeket, így együtt tapasztalhatják meg a közösség erejét és annak szocializációs hatásait.

 

Pszichológiai gondozás

 

Intézményünkben elsősorban gyógypedagógiai megfigyelés folyik, amelynek során információt nyerhetünk a gyermek érdeklődéséről, motiválhatóságáról, együttműködési készségéről. A komplex gyógypedagógiai vizsgálatot az illetékes szakértői bizottságok végzik, ezek eredményét a tőlük kapott szakértői vélemények tartalmazzák.

 

Komplex gyógypedagógiai tanácsadás

 

Tanácsadásaink alkalmával bármilyen, gyermekük állapotát, fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk nyugodt, bizalmas légkörben. Célunk elsősorban az iránymutatás, de szükség esetén állást foglalunk arról is, hogy indokolt-e a korai fejlesztés megkezdése.