Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Terápiák

A gyermekek kortól, fejlettségi szinttől és speciális nevelési igénytől függően heti rendszerességgel, játékos formában vesznek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon.

 

Egyéni foglalkozások

Az egyéni fejlesztés előnye, hogy a szakember, a gyermek és a szülő együtt tevékenykedhet. A körülmények kedveznek a bensőséges, oldott légkör kialakulásának. Szemléletünk egyik fő pillére a rugalmasság, erre biztatjuk a szülőket is gyermekeikkel szemben. Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési tempót, a gyermek életkorát és érdeklődését, így reális célokat és elvárásokat állíthatunk.

Csoportos foglalkozások

Változatos felépítésű és célú csoportos foglalkozások járulnak hozzá a gyermekek minél színesebb és szélesebb körű ellátásához. Valamennyi foglalkozástípus közös vonása, hogy tudatosan felépítve, meghatározott rendszerű, változatos, játékos feladatokkal biztosítja az örömteli együttlétet. Mozgásos elemek, népi játékok, mondókák éppúgy megtalálhatók bennük, mint kommunikációfejlesztés, széleskörű észlelési feladatok és alkotó tevékenységek. Az együttes élmény összefűzi a szülőt és a gyermeket, így együtt tapasztalhatják meg a közösség erejét és annak szocializációs hatásait.

Pszichológiai gondozás

A felmerülő pszichés problémák esetén biztosítjuk a pszichológiai megsegítést mind a gyermek, mind a család számára. A tanácsadás vagy terápia formáját az eset jellege határozza meg. Amennyiben a pszichológus az esetfeltárás során úgy látja, hogy a gyermek problémájának megoldásához a szülők aktív közreműködése szükséges, több alkalmas szülő-, családkonzultációt, illetve családterápiát kezdeményezhet.

Komplex gyógypedagógiai tanácsadás

Tanácsadásaink alkalmával bármilyen, gyermekük állapotát, fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk nyugodt, bizalmas légkörben. Célunk elsősorban az iránymutatás, de szükség esetén állást foglalunk arról is, hogy indokolt-e a korai fejlesztés megkezdése.

Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

A kora gyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedés-szabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.