Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

"Jó gyakorlatok"

A "Jó gyakorlat" az intézményünk gyakorlatában és működésében kialakított innováció eredménye. Több éve kipróbált, sikeresen és hatékonyan alkalmazott, ezért eredményesen adaptálható.

Belső szabályozás a "jó gyakorlatok" átadásához

Intézményi "Jó gyakorlataink"

Ez volnék én? - Fejlesztőprogram az óvodától

az iskolába történő átmenet segítésére

Mozgásfejlesztés - 4-7 éves gyermekek

mozgáskoordináció fejlesztő programja

„MÓRIKA” (MOzgás-RItmus-KAland) -

Beszédindító és kommunikációt

fejlesztő kiscsoportos foglalkozás

Mesefa - Komplex fejlesztő program

kommunikációs

zavarral küzdő gyermekek számára

Észforgató - Fejlesztőjáték program az anyanyelvi- és

kognitív kompetenciák fejlesztésére az óvoda–iskola

átmenet folyamatában

„Színes Kotta” -

Zenei nevelés értelmileg

akadályozott gyermekek óvodájában

A nemezelés technikájának terápiás alkalmazása

értelmileg akadályozott gyermekek

vizuomotoros készségének fejlesztése során

Kompetencia fejlesztő táborozás

az őselemek

jegyében (témahét)