Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Óvodai nevelés, fejlesztés

Óvodánk célja az értelmileg akadályozott és megkésett/akadályozott beszédfejlődésű kisgyermekek intézményes nevelése, fejlesztése, iskolai életre való felkészítése.

A csoportszobákban a megszokott óvodai élet folyik. Pedagógusaink és asszisztenseik pontosan tudják, hogy hogyan igazodjanak a gyermekek sajátos igényeihez. A kis létszámú csoportok lehetővé teszik, hogy a pedagógusok jobban megismerjék a gyermekeket, így pontosabb és személyre szabottabb tájékoztatást nyújthatnak a gyermekek fejlődéséről a szülőknek.

Az intézményben lévő csoportszobák, fejlesztőszobák, mozgásfejlesztő termek, szülői váró, konyhák, só-terápiás szoba, udvar jól felszereltek, korszerűek. Minden tekintetben megfelelnek a XXI. századi oktatás tárgyi feltételeinek.