Alapítónk

Alapítónk

Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra (1905-1995)

 

1905. november 21-én született Budapesten. 1925-ben a Zrínyi Ilona nevű leánygimnáziumban érettségizett.

1927-ben Párizsban a Sorbonon tanult és 1928-ban itt írta meg bölcsészdoktori értekezését J. M. Guyau francia filozófus költőről. Disszertációját 1931-ben Budapesten védte meg.

1933-ban a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanári oklevelet szerzett magyar – francia - német szakon.

1931-ben, egyetemi évei végén beiratkozott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, ahol 1934-ben kapott oklevelet.

Tanárai – Szondi Lipót, Tóth Zoltán, Bárczi Gusztáv – nagy hatással voltak rá.

1939-ben kötött házasságot Illyés Gyulával.

Pályakezdőként a főiskolán maradt gyakornokként. A Lélektani Laboratóriumban dolgozott, Tóth Zoltán főigazgató asszisztense volt.

1936 és 1940 között a Szondi Lipót, azután 1940 és 1944 között a Bárczi Gusztáv által vezetett Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium munkatársaként tevékenykedett. Mindezek mellett ikervizsgálatokat és családfa vizsgálatokat végzett a Szondi Laboratóriumban, a Lipótmezei Elmegyógyintézetben pedig olyan lélektani vizsgálatokat folytatott, amelyekkel hozzájárult a Szondi-féle, világszerte ismert ösztöndiagnosztikai teszt kidolgozásához.

1946-ban Bárczival egyetértésben dolgozta ki a főiskola szervezeti szabályzatát és képzési programját. Véleménye szerint a magyar gyógypedagógiai képzésnek az az előnye, hogy a gyógypedagógiai hivatástudat kimunkálására törekszik. Ennek a szolgálatában áll minden oktatott elméleti tantárgy, minden gyakorlat, az egész tudományos munka.

1946-tól a főiskola Lélektani Laboratóriumát vezette. 1965-ben jelent meg a Gyógypedagógiai Lélektan című műve, amely évtizedeken keresztül meghatározta a gyógypedagógia szemléletét és szolgálta a gyógypedagógus hallgatók képzését.

1972-1980-ig, nyolc éven át, nyugdíjba vonulásáig volt a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója. Ezzel egy időben a Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság Pszichológiai Szekcióját is vezette. Főigazgatóként sokat tett a gyógypedagógiai hivatás társadalmi rangjának elismertetéséért. A főiskolát modern épülettel gazdagította, melyben a Kollégium, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet és három gyakorló intézmény, a Gyakorló Kisegítő Iskola, a Gyakorló Beszédjavító Intézet és a Gyakorló Gyógypedagógiai Óvoda nyert elhelyezést. Minden erejével azon dolgozott, hogy létrejöjjön a kor igényeinek megfelelő, modern szellemiségű gyakorló intézményrendszer és pszichológiai kutatásokkal foglalkozó intézet.

A Damjanich utcai épület alapkőletételére 1975. október 27-én került sor és több éven át tartó munka eredményeként 1981. november 4-én megtörtént az intézmény átadása. A modell intézmény tervezése, az előkészítő munka, így intézményünk pedagógiai koncepciójának kidolgozása már 1980-tól elkezdődött Gordosné dr. Szabó Anna irányításával, mert az alapító „Flóra néni” ebben az időben már nyugdíj előtti szabadságát töltötte.

1983-tól férje, Illyés Gyula halála után, a hagyatékának a rendezésével és közlésével foglalkozott.

Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 1995. május 14-én halt meg.