Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

Mit jelent a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás? 

A korai fejlesztés, azaz tágabb értelemben a családközpontú koragyermekkori intervenció összefoglaló neve azoknak a szolgáltatásoknak, amelyek alanyi jogon járnak a 0 és 3/5 év közötti, megkésett vagy eltérő fejlődésmenetű kisgyermekeknek és családjuknak.

Intézményünkben ingyenes az ellátás!

Hogyan történik és mi a célja?

A heti rendszerességgel ismétlődő, játékos formában történő egyéni és csoportos foglalkozások során optimális környezetet biztosítunk a gyermek fejlődéséhez, segítjük a hiányosan működő képességek kibontakozását.

A sikerhez szükség van a szülő (elsősorban az édesanya) aktív szerepvállalására, foglalkozásainkon ő is részt vesz vagy részt vehet. Az itt szerzett tapasztalatok könnyedén átültethetők otthoni környezetbe, így a közös élmény újra átélhető. Szakembereink tevékenysége sokrétű, hiszen a gyermekek aktivizálása mellett a mintaadást is fontosnak tartjuk a foglalkozások résztvevőinek.

Jelenleg milyen problémával igényelhetik a korai fejlesztést?

A törvényileg meghatározott életkorú

 • eltérő mozgásfejlődésű,
 • hallássérült
 • beszédfejlődésben megkésett,
 • értelmileg sérült,
 • halmozottan sérült,
 • egyéb fejlődési zavart mutató

gyermekek korai gondozását, fejlesztését végezzük.

A fejlesztést végző szakemberek összehangolt munkája egy széleskörű, egyénre szabott tevékenységet eredményez, amelyben a különböző terápiás elemek folyamatosan alkalmazkodnak a gyermek állapotához, képességeihez, diagnózisához.

Szolgáltatásaink

 • Gyógypedagógiai megfigyelés, állapotmegismerés
 • Egyéni és csoportos komplex gyógypedagógiai fejlesztés
 • Gyógypedagógia tanácsadás
 • Pszichológiai gondozás, szülőkonzultáció
 • Gyógytorna
 • Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

A foglalkozások rendszere - komplex fejlesztés, terápia

A gyermekek kortól, fejlettségi szinttől és speciális nevelési igénytől függően heti rendszerességgel, játékos formában vesznek részt egyéni és/vagy csoportos foglalkozásokon.

Gyógypedagógiai megfigyelés, állapotmegismerés A gyógypedagógiai megfigyelés és állapotfelmérés során információt nyerünk a gyermek érdeklődéséről, motiválhatóságáról, együttműködési készségéről, általános fejlettségéről.

Egyéni foglalkozások

Az egyéni fejlesztés előnye, hogy a szakember, a gyermek és a szülő együtt tevékenykedhet. A körülmények kedveznek a bensőséges, oldott légkör kialakulásának. Szemléletünk egyik fő pillére a rugalmasság, erre biztatjuk a szülőket is gyermekeikkel szemben. Figyelembe vesszük az egyéni fejlődési tempót, a gyermek életkorát és érdeklődését, így reális célokat és elvárásokat állíthatunk.

Csoportos foglalkozások

Változatos felépítésű és célú csoportos foglalkozások járulnak hozzá a gyermekek minél színesebb és szélesebb körű ellátásához. Valamennyi foglalkozástípus közös vonása, hogy tudatosan felépítve, meghatározott rendszerű, változatos, játékos feladatokkal biztosítja az örömteli együttlétet. Mozgásos elemek, népi játékok, mondókák éppúgy megtalálhatók bennük, mint kommunikációfejlesztés, széleskörű észlelési feladatok és alkotó tevékenységek. Az együttes élmény összefűzi a szülőt és a gyermeket, így együtt tapasztalhatják meg a közösség erejét és annak szocializációs hatásait.

Pszichológiai gondozás,

szülőkonzultáció

A felmerülő pszichés problémák esetén biztosítjuk a pszichológiai megsegítést mind a gyermek, mind a család számára. A tanácsadás vagy terápia formáját az eset jellege határozza meg. Amennyiben a pszichológus az esetfeltárás során úgy látja, hogy a gyermek problémájának megoldásához a szülők aktív közreműködése szükséges, több alkalmas szülő-, családkonzultációt, illetve családterápiát kezdeményezhet.

Gyógypedagógiai tanácsadás

Tanácsadásaink alkalmával bármilyen, gyermekük állapotát, fejlődését, fejlettségét érintő problémát megoszthatnak velünk nyugodt, bizalmas légkörben. Célunk elsősorban az iránymutatás, de szükség esetén állást foglalunk arról is, hogy indokolt-e a korai fejlesztés megkezdése.

Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

A kora gyermekkor (0-5 év) időszakában használható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedés-szabályozási problémák (regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, enyhítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolatot és a harmonikus fejlődés lehetőségét.  

Gyógytorna

Mikor szükséges a gyógytornász beavatkozása?

•különböző kórképek esetén

•koraszülöttség vagy a szülés  következtében kialakult izomtónus eltérés esetén

•megkésett mozgásfejlődés esetén

Jelentkezés

Intézményünkben gyógypedagógiai megfigyelés, állapotmegismerés folyik, amely alapján információt nyerhetünk a gyermek érdeklődéséről, motiválhatóságáról, együttműködési készségéről.

A fejlesztés feltétele a Fővárosi/Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat illetékes tagintézménye által a korai fejlesztés szükségességének megállapítása. A gyermek 18 hónapos életkora alatt szakorvosi javaslat, 18 hónapos életkor felett a szakértői bizottságok által végzett komplex gyógypedagógiai vizsgálat alapján történik az ellátásra való jogosultság megállapítása. A fejlesztés irányultságát, gyakoriságát a szakértői vélemények tartalmazzák.

Bódi-Molnár Orsolya, gyógypedagógus

Telefon: +36 30 948-9048

E-mail: korai@barczi.elte.hu