KMOP 4.6.1

Esély, Lehetőség, Tehetség, ELTE pályázat célja a KMOP 4.6.1. pályázattal együtt a magas színvonalú közoktatás és pedagógusképzés érdekében a gyakorlóintézmények infrastruktúrájának, eszközparkjának bővítése, korszerűsítése. (informatikai eszközök, speciális eszközkészlet az SNI gyermekek részére, stb.)

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy az intézmények közötti rendszeres, szervezett keretek között folyó szakmai együttműködés megvalósuljon.

2009. június 4.

Intézményünk és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ szervezésében projektszimbólum (csiga-embléma) kiállítással egybekötött projektindító napot tartottak az ELTE közoktatási intézményei. Az ELTE rektora, Dr. Hudecz Ferenc köszöntötte a meghívott vendégeket, a szervező intézmények vezetőit, oktatóit, az ellátott gyermekeket.

A kiállítás kapcsolódott a saját pályázatunkban kiemelt vizuális nevelés kulcskompetencia fejlesztéshez. A vizuális észlelés alapképessége 4 és 7 éves korban a gyermek fejlődését leginkább befolyásoló alapkészség. Az egységes fejlesztő szemléletet egy speciális játékcsalád bevezetése teremti meg a beszédfogyatékos gyermekek óvodai csoportjában, majd először intézményen belüli kiterjesztése az integráció szellemében az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán, végül a tapasztalatok átadása az ELTE közoktatási intézményei és más intézmények számára.

2009.06.04.