Óvodai nevelés, fejlesztés

Óvodai nevelés, fejlesztés

Óvodánk feladata az értelmileg akadályozott és beszédfogyatékos kisgyermekek intézményes nevelése, fejlesztése, iskolai életre való felkészítése.

A csoportszobákban a megszokott óvodai élet folyik. A pedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztensek pontosan tudják, hogy hogyan igazodjanak a gyermekek sajátos igényeihez. A kis létszámú csoportok lehetővé teszik, hogy a pedagógusok jobban megismerjék a gyermekeket, így pontosabb tájékoztatást nyújthatnak a gyermekek fejlődéséről a szülőknek.

Az intézményben lévő csoportszobák, fejlesztőszobák, mozgásfejlesztő termek, szülői váró, konyhák, udvar jól felszereltek. Minden tekintetben megfelelnek a XXI. századi oktatás tárgyi feltételeinek.GYÓGYPEDAGÓGIAI ÓVODA - ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK NEVELÉSE, FEJLESZTÉSE

Intézményünk ezen tagozatára járó gyermekek lassabban és másként fejlődnek, mint ép társaik, így ideális számukra a rendelkezésükre álló két családias, tíz fős csoportunk. Három éves koruktól tudjuk fogadni a gyermekeket és iskolai tanulmányaik megkezdésekor köszönünk el tőlük.

Csoportok (Süni és Kisvakond)

Csoportjainkban gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek látják el a nevelési-, fejlesztési-, gondozási feladatokat, figyelembe véve a gyermeki sokféleséget, az egyéni teherbíró képességeket és a speciális nevelési szükségleteket. A fejlesztést átszövi a kompetencia alapú nevelési szemlélet. A képességek fejlődésére sok gyakorlást és időt biztosítunk, következetes, módszeres, apró lépésekben történő haladás járul hozzá a sikerességhez. A speciális módszereket és terápiákat egyéni és csoportos foglalkozásokon alkalmazzuk. A fejlesztés-nevelés alapját az érzelmi biztonság képezi.

 

A foglalkozások rendszere - komplex fejlesztés, terápia

Foglalkozás neve

Heti gyakoriság

A foglalkozás formája

Kommunikáció- és szociális készség fejlesztés – reggeli kör

5 foglalkozás

csoportos

Anyanyelvi nevelés és a külső világ tevékeny megismerése

3 foglalkozás

csoportos

Mozgásfejlesztés

2 foglalkozás

csoportos

Ábrázolás-alakítás – vizuomotoros készségfejlesztés

2 foglalkozás

csoportos

Zenei nevelés alapjai - zenés játék

2 foglalkozás

csoportos

Játékra nevelés - irányított játék

5 foglalkozás

csoportos

Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés

1-2 foglalkozás/gyermek

egyéni

Önkiszolgálásra nevelés

mindennapos

tevékenységbe ágyazva

csoportos

Alternatív lehetőségek

  Bazális stimuláció

  Waldorf festés

  Állatasszisztált terápia

1-2 alkalom

lehetőség és szükség szerint

egyéni

csoportos

 

 

 

 

 

 

 

LOGOPÉDIAI ÓVODA - BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEKEK NEVELÉSE, FEJLESZTÉSE

A logopédiai fejlesztés hangsúlyosabb szerepet kap, mint általában az óvodákban. A logopédusok minden nap meghatározott fejlesztési rend szerint foglalkoztatják a gyermekeket. Speciális terápiákat alkalmaznak egyénileg és kiscsoportos formában. A gyakori találkozások segítik a szeretetteljes, bizalmas légkör kialakulását, ami nagyban hozzájárul a fejlesztés sikerességéhez.

A kompetencia alapú nevelési szemlélet megvalósításán túl a gyermekek életkorukhoz és egyéni nevelési igényeikhez igazodva beszédindítást, komplex logopédiai terápiát és iskolai előkészítést kaphatnak.

Csoportok (Katica és Pillangó)

Csoportjainkban logopédusok, óvodapedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek látják el a nevelési-, fejlesztési-, gondozási feladatokat, figyelembe véve a gyermeki sokféleséget, az egyéni teherbíró képességeket és a speciális nevelési szükségleteket. A fejlesztést átszövi a kompetencia alapú nevelési szemlélet. A képességek fejlődésére sok gyakorlást és időt biztosítunk, következetes, módszeres, apró lépésekben történő haladás járul hozzá a sikerességhez. A speciális módszereket és terápiákat egyéni és csoportos foglalkozásokon alkalmazzuk. A fejlesztés-nevelés alapját az érzelmi biztonság képezi.

A foglalkozások rendszere - komplex fejlesztés, terápia

A foglalkozás neve Heti gyakoriság A foglalkozás formája

Mozgásfejlesztés

2 foglalkozás

csoportos

Komplex beszéd-és nyelvi fejlesztés

3-5 foglalkozás

a szakvéleményekben meghatározottak figyelembevételével

egyéni

Alapkultúrtechnikák prevenciója:

Írott nyelvi zavarok megelőzése

Számolási zavarok megelőzése

1-2 foglalkozás

igény és lehetőség szerint

csoportos

Alternatív lehetőségek:

  Grafomotoros fejlesztés

  Frostig fejlesztés

  Állatasszisztált terápia

1-1 foglalkozás igény és lehetőség szerint csoportos