Hallgatóknak

Hasznos információk hallgatóknak

KEDVES HALLGATÓNK!

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK HONLAPUNK HALLGATÓI OLDALÁN. KÉRJÜK, HOGY A GYAKORLATTAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT FIGYELMESEN OLVASSA EL, MAJD TARTSA BE A GYAKORLAT SIKERES TELJESÍTÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN, MINDENKI EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELMÉBEN!

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÖSZÖNJÜK! 

_____________________________________________________________

ELTE TÁJÉKOZTATÓ - A JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉS AKTUÁLIS HELYZETÉRŐL ÉS A 2021/2022-ES TANÉV TAVASZI FÉLÉV FOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

Hallgatói szabályzat (ELTE Gyakorló Óvoda EGYMI)

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2022. január 20-i TÁJÉKOZTATÓJA

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. november 10-i TÁJÉKOZTATÓJA

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2021. november 3-i TÁJÉKOZTATÓJA

Adatvédelmi útmutató hallgatóknak (ELTE)

Hallgatói elégedettség mérés eredmények 2019/2020 (ELTE Gyakorló Óvoda EGYMI)

________________________________________________________

A GYAKORLATON HASZNÁLT MÓDSZERTANI ANYAGOK

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány (óvoda)

Pedagógiai Program

Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed!

 • Szabó Borbála: Mozdulj rá!
 • ForraiKatalin: Ének a bölcsődében
 • ForraiKatalin: Ének az óvodában
 • Rosta K. (szerk): Hüvelykujjam...
 • Gróh Ilona: Ringató könyvek

Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány (korai fejlesztés)

Pedagógiai Program

Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed!

Beszerezhető módszertani anyagok a felsorolt témakörökben

    Korai fejlesztés

    Pedagógia, gyógypedagógia

    SNI fejlesztő és gyógypedagógia

Logopédia szakirány

Felkaroló Pedagógiai Program

Rosta Katalin (szerk.): Taníts meg engem! Logopédia Kiadó, 2004

 • Dr. Juhász Ágnes (szerk): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve
 • Németh Erzsébet-S. Pintye Mária: Mozdul a szó...
 • Bittera Tiborné-dr. Juhász Ágnes: Képanyag a megkésett/akadályozott beszéd- és nyelvi fejlesztéshez
 • Bittera Tiborné-dr. Juhász Ágnes: A megkésett beszédfejlődés terápiája
 • Toroczkay Miklósné: Beszédhangzók fejlesztése
 • Montágh I., Montághné Riener N., Vinczéné Bíró E.: Beszédhibák gyermekkorban
 • Thoroczkay Miklósné: Hangfejlesztés - Beszédtechnika - Módszertani segédkönyv
 • Sósné Pintye Mária- Fehérné Kovács Zsuzsa: Játsszunk beszédet!
 • Korompai Istvánné-Kaprinay Éva: Logopédiai hívóképek és hívóképes dobókockák a pöszeség terápiájához
 • Vinczéné Bíró Etelka: Képes beszédlottó, Logopédiai taneszköz
 • Feketéné Gacsó Mária: Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához (Képgyűjtemény)
 • Kaprinay Éva és Szekeres Zsuzsa: Társasjáték az sz, z, c, s zs és cs hang gyakorlásához
 • Imre Angéla- Gósy Mária: Beszédpercepciós fejlesztő modulok
 • Ambrus Noémi, Németh Brigitta (2013): Csodatölcsér

Egyéb kapcsolódó segédanyagok, munkafüzetek, szakirodalom - Logopédia

 • Bittera Tiborné – Juhász Ágnes: Én is tudok beszélni 1.
 • Szabó Szilvia: Látogatás a beszéd birodalmába 1-2 – Anyanyelvi és részképesség fejlesztő feladatgyűjtemény
 • Szabó Szilvia: Látogatás a tudás birodalmába
 • Szabó Szilvia: Látogatás a beszédbirodalmába
 • Rudas Zsuzsanna: Építsünk Beszédet! 1,2
 • Fehérné Kovács Zsuzsa – Mácsainé Hajós Katalin – Szebényiné Nagy Éva: Együtt lenni jó…
 • Dékány Judit: Mit gondolsz?
 • Marosits Istvánné: Gyakorlóanyag a helyviszonyokat kifejező névutók helyes használatának kialakításához
 • Murayné Szy Éva: Játékos beszédnevelés
 • Montágh Imre: Mondd ki szépen!
 • Fülöpné Ferencz Zsuzsa: Gyere, beszélgessünk! Játékos logopédiai anyanyelvi gyakorlatok
 • Gósy Mária: A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak, iskolásoknak
 • Ambrus Noémi - Gulyás Gabriella: Hangadó foglalkoztató füzet, „sz, z, c” hangok gyakorlásához
 • Ambrus Noémi - Gulyás Gabriella: Hangadó foglalkoztató füzet, „s, zs, cs” hangok gyakorlásához
 • Thoroczkay Miklósné: Lazán perdülj, útmutató az „r” hang kialakításához
 • Gali Anita: Figyelem! Szépen beszélek, „ty, gy, ny” és „ö, ü”
 • Dékány- Krasznár – Korompai - Szekeres: Gyakorlófüzet a sziszegő hangok tanításához
 • Dékány- Krasznár – Korompai – Szekeres: Gyakorlófüzet az r, l hangok tanításához
 • Korompai Istvánné: Cserebere 1. Differenciáló és Automatizáló gyakorlóanyag a pöszeség javításához (g-d, f- p, cs-c, cs-s, f-sz, s-sz)
 • Korompai Istvánné: Cserebere 2. Differenciáló és Automatizáló gyakorlóanyag a pöszeség javításához (sz-z, p- b, f- v, k- g, s-zs)
 • Korompai Istvánné: Cserebere 3. Differenciáló és Automatizáló gyakorlóanyag a pöszeség javításához (ty- gy-ny, r- l- j)
 • Korompai Istvánné: Cserebere 4. Differenciáló és Automatizáló gyakorlóanyag a pöszeség javításához (a-á, ó-ő)
 • Fülöpné Ferencz Zsuzsa: Gyere, beszélgessünk! Játékos logopédiai anyanyelvi gyakorlatok
 • Lőrik József: Gyermekvers- és mondókagyűjtemény a logopédiai munkához
 • Thoroczkai Miklósné: Hangfejlesztések Lépésről-lépésre

Beszerezhető módszertani anyagok a felsorolt témakörökben

    Logopédiai szakkönyvek

    Beszédértés, beszédfejlesztés

    Logopédiai fejlesztő kiadványok